درصورت تمایل به ثبت اختراع خود روی لینک زیرکلیک نمائید.

http://ip.ssaa.ir/Default.aspx

درصورت تمایل به شرکت درپانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی ویاعضویت درپژوهشسرای رازی سرایان روی لینک زیرکلیک نمائیدوازمنوی فرم هااقدام فرمائید.

http://razisarayan.hoomad.ir

سیدعزیزمعزی   دبیرپانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی شهرستان سرایان