جمعیت جهان
7.099.099.364
جمعیت کنونی جهان
 
63.647.638
متولدین امسال
 
182.944
متولدین امروز
 
27.183.351
مرگ و میر امسال
 
78.134
مرگ و میر امروز
 
36.464.287
رشد جمعیت در سال جاری
 
 
حکومت و اقتصاد
5.106.481.261
هزینه های بهداشت و درمان توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا)
 
4.504.757.552
هزینه های آموزش توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا)
 
2.319.832.487
هزینه های نظامی توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا)
 
29.295.135
تولید امسال خودرو
 
65.547.183
تولید امسال دوچرخه
 
169.212.606
رایانه های فروخته شده در این سال
 
 
جامعه و رسانه ها
1.159.738
کتابهای جدید منتشر شده امسال
 
256.568.122
روزنامه های منتشر شده امروز
 
357.788
گیرنده های تلویزیون فروخته شده امروز
 
2.643.244
تلفن های همراه فروخته شده امسال
 
89.894.707
هزینه صرف شده برای بازیهای رایانه ای برای امروز (دلار آمریکا)
 
2.496.644.904
کاربران اینترنت در جهان
 
232.677.877.960
تعداد نامه الکترونیکی ارسال شده امروز
 
2.048.013
مطالب افزوده شده به وبلاگ ها برای امروز
 
149.199.941
تویت امروز
 
2.208.045.490
جستجو های انجام شده امروز در گوگل
 
 
محیط زیست
2.499.880
جنگل های از دست رفته امسال (هکتار)
 
3.365.514
زمین های زراعی از بین رفته به دلیل فرسایش خاک امسال (هکتار)
 
16.130.213.133
دی اکسید کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن)
 
5.768.370
کویر زایی امسال (هکتار)
 
4.707.172
مواد شیمیایی سمی رها شده در آب و هوا و خشکی توسط صنایع در این سال (تن)
 
 
غذا
903.544.630
افراد دچار سوء تغذیه جهان در حال حاضر
 
1.570.320.134
افراد دارای اضافه وزن جهان در حال حاضر
 
523.440.045
افراد دچار چاقی جهان در حال حاضر
 
15.452
مرگ و میر ناشی از گرسنگی امروز
 
240.445.465
هزینه صرف شده برای بیماریهای ناشی از چاقی در آمریکا برای امروز (دلار آمریکا)
 
95.515.850
هزینه صرف شده برای کم کردن وزن در آمریکا برای امروز (دلار آمریکا)
 
 
آب
2.383.148
مصرف آب این سال (میلیارد لیتر)
 
865.635
مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با آب در این سال
 
793.067.846
افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم
 
 
انرژی
197.916.510
مصرف امروز انرژی در جهان (کیلو وات) از :
 
160.311.502
- منابع غیر قابل تجدید (کیلو وات)
 
37.605.008
- منابع قابل تجدید (کیلو وات)
 
1.477.700.831.198
انرزی خورشیدی دریافتی امروز زمین (کیلو وات)
 
42.354.656
نفت استخراج شده امروز
 
1.251.378.162.214
نفت باقی مانده (بشکه)
 
14.897
زمان اتمام نفت (روز)
 
1.146.147.320.666
گاز باقی مانده (واحد)
 
60.324
زمان اتمام گاز (روز)
 
4.393.315.907.926
ذغال سنگ باقی مانده (واحد)
 
151.494
زمان اتمام ذغال سنگ (روز)
 
 
سلامت
6.239.846
مرگ و میر در اثر بیماری های واگیر دار
 
3.653.554
مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
 
20.193.086
سقط جنین امسال
 
165.244
مرگ و میر مادران به هنگام زایمان در این سال
 
35.124.951
افراد مبتلا به ایدز
 
808.027
مرگ و میر ناشی از ایدز امسال
 
3.947.657
مرگ و میر ناشی از سرطان امسال
 
471.475
مرگ و میر ناشی از مالاریا امسال
 
7.647.978.496
سیگار های مصرف شده امروز
 
2.402.856
مرگ و میر ناشی از استعمال سیگار
 
1.202.186
مرگ و میر ناشی از مصرف الکل
 
515.439
خودکشی های امسال
 
192.289.119.716
هزینه صرف شده برای مواد مخدر غیر قانونی (دلار آمریکا)
 
648.847
تلفات ناشی از تصادفات جاده ای امسال